Supportforløb

Vi anvender et sagsstyringssystem (Jira) for at håndtere kundehenvendelser. Sager kan registreres af kunder med rettigheder til dette via en webbaseret servicedesk. Når en ny sag registreres sendes automatisk en bekræftelse på e-mail og i meddelelsen findes et link til sagen. På servicedesk findes en liste med alle sager, som tilhører den aktuelle kunde. Anvend kontaktoplysningerne på denne side, hvis du ønsker at registrere dig eller modtage anden information.

Supportforløbet kan indeholde følgende aktiviteter:

  • Kunden logger ind på servicedesk med sine brugeroplysninger og registrerer en ny sag via en web-formular. En automatisk bekræftelse sendes på e-mail til kunden og supporten. Hvis kunden er en organisation med flere brugere sendes samme bekræftelse til samtlige, når der oprettes en ny sag. Det er også muligt at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne her på siden. Telefonnummeret er åbent mellem kl 08:00 og 17:00 alle hverdage.
  • Sagen håndteres herefter af vores support. Hvis sagen ikke kan registreres via servicedesk (fx hvis der ikke findes registrerede brugere) men sendes på e-mail eller via telefonisk kontakt, vil en medarbejder i supporten registrere sagen i sagsstyringssystemet. En registreret sag får et sagsnummer, som begynder med forkortelsen SDA (“Service Desk Autonik”).
  • Fortsat kommunikation i en sag håndteres via servicedesk. På servicedesk er det muligt at se sagens status fx ”Väntar på support”, ”Pågående”, ”Löst” etc. Kommentarer i sagen sendes på e-mail til kunden, som har rapporteret sagen med kopi til den Autonik-medarbejder, der er ansvarlig for sagen. Hvis kunden er en organisation med flere brugere, findes mulighed for at tilknytte flere personer til organisationen (via manuel indstilling).
  • Når kunden og Autonik er enige, kan sagen afsluttes, eller kunden kan vælge at løse eller annullere sagen via servicedesk. Sagen får endelig status “Lukket” i Jira, og sagen er da godkendt af kunden og/eller indgår i en fremtidig opdatering af produktet.

Kontakt venligst vores support for mere information.