Autonik har, til wwLab laboratorierne i Region Hovedstaden, udviklet en integration til patient- og organisationsadministrative systemer, som sikrer fuld opdatering af wwLab/ADBakt/WWBakt med patientens stamdata og indlæggelsesforløb.

Baggrund

Analysetiden for en mikrobiologisk analyse kan variere fra under én time til flere dage, afhængig af analysens art. Patienten kan derfor være flyttet til en anden afdeling eller et andet hospital for behandling, når prøvesvaret foreligger.

Nytteværdi

Med integrationen er det nu muligt at sende svaret direkte til det behandlingsansvarlige afsnit og dermed sikre kortest mulige svartider.

Tidligere blev prøvesvaret automatisk sendt til den afdeling der oprindeligt havde rekvireret analysen. Konsekvensen kunne let blive, at patienten blev sat i forkert eller for sen antibiotisk behandling med deraf forringet patientsikkerhed.

Det har samtidigt givet de mikrobiologiske læger en arbejdslettelse, i forbindelse med klinisk rådgivning, da de har let adgang til opdaterede oplysninger om patientens indlæggelsesforløb, egen læge m.m.

Elektronisk prøverekvirering

Patient- og organisationsintegrationen anvendes også i forbindelse med elektronisk prøverekvirering.

Klinisk mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital er begyndt at anvende elektronisk rekvirering af prøver på hospitalerne. For at støtte klinikerens arbejdsgange, med login i færrest mulige programmer, er den elektroniske rekvirering fuldt integreret i regionens EPJ-system OPUS. Her overføres patientens stamdata direkte til rekvisitionen så fejlindtastninger elimineres. Anvendelsen af elektronisk rekvirering hæver kvaliteten ved at sikre korrekte patientdata, rekvirenten kan afkræves relevante kliniske oplysninger, som ofte er en forudsætning for optimal prøvebehandling og rekvirenten guides til brug af korrekt prøvetagnings materiale. Prøvens sporbarhed er øget ved at det nu er muligt for rekvirenten at følge prøven fra rekvirering, til modtagelse i laboratoriet og til svarafgivelse.