Stadig flere applikationer i sundhedsvæsenet bliver i disse år tilgængelige ved hjælp af Internet teknologi.

Elektroniske patientjournaler, laboratoriesystemer og sundhedsportaler vil i fremtiden indgå som en naturlig del.

Autonik ab ønsker at ADBakt skal understøtte det mikrobiologiske laboratorium bedst muligt, og anvendelsen af Internet teknologi er derfor en central del af AUTONIKs udviklingsstrategi.

Det mikrobiologiske laboratoriums portal

Som det første skud på stammen af helt nye og moderne internetbaserede værktøjer tilbyder vi nu en mikrobiologisk portal, som skal understøtte laboratoriets kunder og give forbedret kvalitet i den mikrobiologiske prøvetagning, besvarelse og rådgivning.

Layout

WWBakt er designet i et venligt og funktionelt design, som tager højde for brugerens ønske om effektiv og hurtig betjening. Der er således ingen overflødige elementer i brugerfladen, som kan forvirre brugeren.

Hvad er WWBakt?

WWBakt er udviklet som et web-grænsesnit til det mikrobiologiske laboratoriums laboratorie-system ADBakt.

Med WWBakt får rekvirenter (klinikere) af mikrobiologiske prøver en enkel, hurtig og brugervenlig mulighed for at tilgå svar, rekvisitioner og andre data fra det mikrobiologiske laboratorium. Dermed vil WWBakt kunne bidrage til en forbedret kvalitet af den mikrobiologiske service.

Den kliniske arbejdsproces omfatter både diagnostiske overvejelser, planlægning af udrednings- og behandlingsforløbet, rekvisition af prøver, prøvetagning og vurdering af resultater. For at kunne træffe de rigtige beslutninger i spørgsmål om mikrobiologisk udredning og behandling og for at minimere antallet af unødvendige prøver, har klinikeren behov for et samlet overblik over både aktuelle og historiske prøvesvar.

Overblik over historik

Den samlede historik på prøver fra forskellige rekvirenter findes pt. kun i det mikrobiologiske laboratorium. Ved at give adgang til prøvehistorikken, vil rekvirenten bedre kunne vurdere om der er behov for gentagelse af en prøve, eller om nye diagnostiske tiltag er nødvendige.

Rekvisition og svar

Ved at kombinere overblikket over svar med muligheden for at rekvirere nye prøver og få adgang til den mikrobiologiske og sygehushygiejniske informationsdatabase i ADBakt tilbyder WWBakt en unik understøttelse af den mikrobiologiske beslutningsproces. Det giver en forbedret kvalitet af rekvisitionerne, og minimerer laboratoriets arbejde i forbindelse med registrering.

Målrettede vejledninger

I forbindelse med rekvisition vil klinikeren ofte have behov for en relevant vejledning. WWBakt giver mulighed for kobling af rekvisition og vejledning, således at klinikeren automatisk gøres opmærksom på eksistensen af en specifik vejledning til den ønskede undersøgelse. Dette nedsætter behovet for udsendelse af vejledninger på papir og nedsætter risikoen for at prøvetagningen er baseret på en forkert procedure eller en forældet vejledning.

Aktuel og relevant statistik

WWBakts statistikmodul giver mulighed for at se udvalgte og relevante statistikker fra ADBakts store statistikdatabase. Udvalgte sygehushygiejniske opgørelser og oversigt over resistensudviklingen kan automatisk opdateres i forbindelse med laboratoriets normale arbejdsgange og det er også muligt for laboratoriet hurtigt og enkelt at publicere manuelt indtastede statistikker, f.eks. opgørelse af antibiotikaforbrug. Dette giver mulighed for synliggørelse af laboratoriets produktion og forbedret understøttelse af den pædagogiske indsats overfor laboratoriets kunder.

Nyhedstjeneste

Med den indbyggede nyhedstjeneste har laboratoriet mulighed for at udsende generelle meddelelser direkte til rekvirenterne. Nyhederne kan tilgås når som helst og det er også muligt at søge og vise gamle nyheder i et emnekatalog.