ADVisor – indsigt i mikrobiologiske data

”I hvor mange bloddyrkninger på patienter fra intensiv afdeling har vi fundet MRSA i sidste kvartal?”

”Kan vi lave en graf, som viser resistensudviklingen af e-coli på sygehuspatienter siden 2000”

Det er spørgsmål som disse, som kan besvares med ADVisor. ADVisor giver mulighed for at udtrække mikrobiologiske data – hurtigt, enkelt og sikkert, så du kan fremstille den tabel eller graf, som giver det bedste overblik.

ADVisor giver tilgang til data med valgfrie felter og kriterier via SQL-værktøjer, fx:

  • MS Query til MS Excel
  • MS Access
  • Flyspeed SQL Query
  • Crystal Report