ADVisor – insyn i laboratoriets data

”I hur många blododlingar på patienter från intensivvårdsavdelningen har vi hittat MRSA under det senaste kvartalet?”

”Kan vi skapa en graf som visar resistensutvecklingen av E.coli på sjukhuspatienter sedan år 2000”

Det är frågor som dessa, som kan besvaras med ADVisor. ADVisor ger möjlighet att ta ut laboratoriedata – snabbt, enkelt och säkert, så du kan skapa den tabell eller graf, som ger den bästa översikten.

ADVisor ger tillgång till data med valfria fält och kriterier via SQL-verktyg, t.ex:

  • MS Query till MS Excel
  • MS Access
  • Flyspeed SQL Query
  • Crystal Report
  • ClikView