Autonik har, till wwLab-laboratorierna i Region Huvudstaden, utvecklat en integration till patient- och organisationsadministrativa systemen, som säkrar full uppdatering av wwLab/ADBakt/WWBakt med patientens grunddata och sjukhusvistelse.

Bakgrund

Analystiden för en mikrobiologisk analys kan variera från mindre än en timme till flera dagar, beroende av analystypen. Patienten kan därför ha flyttats till en annan avdelning eller ett annat sjukhus för behandling, när provsvaret är klart.

Nyttovärde

Med integrationen är det nu möjligt att sända svaret direkt till den behandlingsansvariga avdelningen och därmed säkra kortast möjliga svarstider.

Tidigare blev provsvaret automatiskt sänt till den avdelning som ursprungligen hade beställt analysen. Konsekvensen kunde då lätt bli att patienten fick fel eller för sen antibiotikabehandling och därmed en sämre patientsäkerhet.

Det har samtidigt gett de mikrobiologiska läkarna en arbetslättnad, i samband med klinisk rådgivning, då de har direkt åtkomst till uppdaterade upplysningar om patientens sjukhusvistelse, egen läkare m.m.

Elektronisk provbeställning

Patient- och organisationsintegrationen används också i samband med elektronisk provbeställning.

Klinisk mikrobiologisk avdelning på Hvidovre Hospital har börjat använda elektronisk beställning av prover på sjukhusen. För att stödja klinikerns arbetsgång, med login i så få program som möjligt, är den elektroniska rekvireringen fullt integrerad i regionens patientjournalsystem OPUS. Här överförs patientens grunddata direkt till beställningen så att felinmatningar elimineras. Användningen av elektronisk beställning höjer kvaliteten genom att säkra korrekta patientdata. Relevanta kliniska upplysningar kan inhämtas som krav. Detta är ofta en förutsättning för optimal provbehandling och beställaren guidas till användning av korrekt provtagningsmateriel. Provets spårbarhet har ökat genom att det nu är möjligt för beställaren att följa provet från beställning till mottagning på laboratoriet och det slutliga provsvaret.