Ständigt flera applikationer inom landstinget blir tillgängliga med hjälp av Internet-teknologi.

Elektroniska patientjournaler, laboratoriesystem och landstingsportaler (t.ex. mina vårdkontakter) kommer i framtiden att ingå som en naturlig del.

Autonik AB önskar att ADBakt skall stödja det mikrobiologiska laboratoriet på bästa sätt, och användningen av Internet-teknologi är därför en central del av Autoniks utvecklingsstrategi.

Det mikrobiologiska laboratoriets portal

Som det första skottet på trädet av helt nya och moderna Internetbaserade verktyg erbjuder vi nu en mikrobiologisk portal, som skall stödja laboratoriets kunder och ge förbättrad kvalitet i den mikrobiologiska provtagningen, besvaringen och rådgivningen.

Layout

WWBakt är designad i en vänlig och funktionell design, som hanterar användarens önskemål om effektiv och snabb hantering. Det är således inga överflödiga element i användargränssnittet, som kan förvirra användaren.

Vad är WWBakt?

WWBakt är utvecklat som ett webb-gränssnitt till det mikrobiologiska laboratoriets laboratorie-system ADBakt.

Med WWBakt får beställare (kliniken) av mikrobiologiska prover en enkel, snabb och användarvänlig möjlighet att se svar, beställningar och andra data från det mikrobiologiska laboratoriet. Därmed kommer WWBakt kunna bidra till en förbättrad kvalitet för den mikrobiologiska servicen.

Den kliniska arbetsprocessen omfattar både diagnostiska övervägningar, planläggning av utrednings och behandlingsförlopp, beställning av prover, provtagning och värdering av resultat. För att kunna träffa korrekta beslut i frågor om mikrobiologisk utredning och behandling och för att minimera antalet onödiga prover, har klinikern behov av en samlad översikt av både aktuella och historiska provsvar.

Översikt över historik

Den samlade historiken för prover från olika beställare finns idag endast i det mikrobiologiska laboratoriet. Genom att ge åtkomst till provhistoriken, kommer beställaren bättre kunna värdera om det är behov för omtagning av ett prov, eller om nya diagnostiska åtgärder är nödvändiga.

Beställning och svar

Genom att kombinera översikten över svar med möjligheten att beställa nya prover och få åtkomst till den mikrobiologiska och sjukhushygieniska informationsdatabasen i ADBakt erbjuder WWBakt ett unik beslutsstöd för den mikrobiologiska beslutsprocessen. Det ger en förbättrad kvalitet på beställningarna, och minimerar laboratoriets arbete i samband med registrering.

Integrerad provtagningsanvisning

I samband med beställningar har klinikern ofta behov av en relevant provtagningsanvisning. WWBakt ger möjlighet att koppla beställning med önskad provtagningsanvisning, så att klinikern automatiskt görs uppmärksam på vilken vägledning som är aktuell för den önskade undersökningen. Detta minskar behovet att sända ut provtagningsanvisningar på papper och minskar risken för att provtagningen är baserat på en felaktig eller föråldrad vägledning.

Aktuell och relevant statistik

WWBakts statistikmodul ger möjlighet att se utvalda och relevanta statistikutdrag från ADBakts stora statistikdatabas. Utvalda sjukhushygieniska bevakningar och översikt över resistensutvecklingen kan automatiskt uppdateras i samband med laboratoriets normala arbetsgång och det är också möjligt för laboratoriet att snabbt och enkelt publicera manuellt inmatad statistik, t.ex. redovisning av antibiotikaförbrukning. Detta ger möjlighet att synliggöra laboratoriets produktion och förbättra stödet för den pedagogiska insatsen gentemot laboratoriets kunder.

Nyhetstjänst

Med den indbyggda nyhetstjänsten har laboratoriet möjlighet att sända ut generella meddelelanden direkt till kunderna. Nyheterna kan nås när som helst och det är också möjligt att söka och visa gamla nyheter i en ämneskatalog.