Autonik AB har nu genom ett flertal år varit den ledande leverantören av system till det klinisk mikrobiologiska laboratoriet i Skandinavien. ADBakt er således det mest spridda LIMS-systemet till mikrobiologin i Sverige.

Det har länge varit ett önskemål från våra kunder, att vi skall kunna erbjuda ett alternativ till det terminalbaserede användargränssnittet i ADBakt. Detta användargränssnittet kännetecknas av att det är otroligt snabbt och effektivt vid laboratoriearbetet, men nutidens grafiska användargränssnitt gör, att den i dag verkar relativt omodern.

Med introduktionen av WWBakt, som en portal för det mikrobiologiska laboratoriets kunder, blev tanken att använda webbteknologi som användargränssnitt till ADBakt realistisk.

Ett webbläsarbaserat användargränssnitt ger ett antal fördelar jämfört med andra klient-/serverteknologier. Den viktigaste är, att det inte skall installeras något på arbetsstationen utöver en webbläsare*, som är standard i de flesta IT-organisationer inom landstinget. Det gör uppdateringar av systemet enkla och säkra.

wwLab bygger på samma databas som ADBakt och WWBakt, och kan därför flytande integreras på laboratoriet. Användare av ADBakt, WWBakt och wwLab kan arbeta sida vid sida, och det är möjligt att byta mellan wwLab och WWBakt i samma inloggning.

* I dagsläget finns stöd för Microsoft Edge (Chromium) och Google Chrome.

wwLab – ett nytt webb-läsarbaserat användargränssnitt till ADBakt

wwLab bygger på kärnfunktionaliteten i ADBakt, och den grundläggande funktionalitet och databasen är därför robust, beprövad och driftsäker. Alla användarfunktioner i wwLab är dock nyutvecklade med fokus på att optimera användarupplevelsen – eller det som ofta kallas för usability – användarvänlighet.