Supporthantering

Vi använder ett ärendehanteringssystem (Trac) för vår supportfunktion. Det betyder att du i samband med ett supportärende kommer att få e-post från vår support med ett referensnummer samt en beskrivning av hur vi tänker gå vidare för att hjälpa dig.

Ett typiskt supportförlopp innehåller följande:

1. Du skickar e-post till support@autonik.se eller ringer på vårt supporttelefonnummer +46 157 50 100. Telefonnumret är öppet mellan kl 08.00-17.00 alla vardagar.

2. En medarbetare på supporten tar emot din kontaktansökan och upprättar ett ärende i vårt ärendehanteringssystem.

3. Ärendet kan tilldelas en specifik person på Autonik, som sedan kan kontakta dig personligen via e-post eller telefon.

4. Vi åtgärdar problemet.

5. Vi skickar e-post till dig som beskriver problemet och lösningen.