Instrument

Beskrivning

Abbot M2000 Molekylärbiologiskt detektionsinstrument
Abbot Prism Serologiskt analysinstrument med hög kapacitet. Används till
blodgivarscreening.
Abbott Architect Serologiskt analysinstrument
Abbott Axsym Serologiskt analysinstrument
Abbott LCX Molekylärbiologiskt detektionsinstrument
Advia Centaur Serologiskt analysinstrument
Aurora Mjukvara för serologi
BD BacTec Blododlingsmaskin
BD Epicenter Becton Dickinssons integrationsplattform
BD Innova Provinokulering
BD MGIT 960 Odlingsinstrument
BD Probetec Molekylärbiologiskt detektionsinstrument
BD Viper Molekylärbiologiskt detektionsinstrument
Biomerieux BacT/Alert Blododlingsmaskin
Biomerieux FlexTek Serologiskt analysinstrument
Biomerieux TB BacT/Alert Blododlingsmaskin, separat för TB-lab.
Biomerieux Vidas Serologiskt analysinstrument
Biomerieux Vitek II Instrument för bakterieidentifikation.
Biomerieux VITEK II MS Instrument för bakterieidentifikation med MALDI-TOF
Biorad Evolis Serologiskt analysinstrument
Bruker MALDI Biotyper Instrument för bakterieidentifikation med MALDI-TOF
Cepheid GeneXpert Molekylärbiologiskt detektionsinstrument
Cobas Amplicor Molekylärbiologiskt detektionsinstrument
Cobas Amplilink Mjukvara till Cobas Amplicor.
Cobas Core Serologiskt analysinstrument
Copan WASP Provinokulering
Dade-Behring BEP 2000 Serologiskt analysinstrument
Dade-Behring BEP III Serologiskt analysinstrument
Diasorin Liaison Serologiskt analysinstrument
Euroimmun Analyzer Serologiskt analysinstrument
Genesis Mjukvara för serologi
Immunologi Immunologiska analysresultat
KIESTRA InoqulA Provinokulering
KIESTRA Lab Automation Komplett labautomatisering för odling, komplett integration med
provsynkronisering
NEXGEN Four Serologiskt analysinstrument
Omnilab LabOnline Mjukvara för hantering av komplexa uppsättningar instrument/robotbanor.
PVT VS250 Serologiskt analysinstrument
Roche Taqman Molekylärbiologiskt detektionsinstrument
Rosys Plato Pipetteringsrobot
SunriceRC Serologiskt analysinstrument
Svarskuvertering Kuverteringmaskin
Syva Microtrak EIA m.fl. Elisa-läsare
Tecan EVO Clinical Pipetteringsrobot
Tecan Evolyzer Serologiskt analysinstrument
Tecan Genesis Pipetteringsrobot
Tecan robot (KS) Pipetteringsrobot
VITAM (KS) Pipetteringsrobot