Vår huvudprodukt är ADBakt. Laboratorierna, som visas nedanför, använder alla samma grundversion av ADBakt, men installationerna är inte desamma och laboratoriernas arbetsflöde är olika på många områden. Om du har specifika frågor om användningen av ADBakt i laboratoriearbetet, kan Autonik vara behjälplig med att förmedla kontakten till en erfaren kontaktperson på det önskade laboratoriet.

Laboratorium Sjukhus Ort
Klin Mikrobiologisk Afd Aalborg Sygehus Syd Aalborg
Bakteriologiska Laboratoriet Centrallasarettet Borås
Avd. för Klin. Mikrobiologi Falu Lasarett Falun
Klin Mikrobiologisk Avd Länssjukhuset Halmstad
Klin Mikrobiologisk Afd Amtssygehuset Herlev
Klin Mikrobiologisk Afd Hvidovre Hospital Hvidovre
Klin Mikrobiologi Länssjukhuset Kalmar
Klin Mikrobiologi Blekingesjukhuset Karlskrona
Klinisk Mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad
Klin Mikrobiol Lab Karolinska Sjukhuset Stockholm
Klin Mikrobiol Lab Universitetssjukhuset MAS Malmö
Klinisk Mikrobiologi Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan
Klin Bakt Lab Visby Lasarett Visby
Klin Mikrobiologi Centrallasarettet Växjö