Autonik arbetar kontinuerligt med att tillgodose de behov våra kunder har och utvecklar nya funktioner utifrån det. I vår utveckling sker fortlöpande arbete med att säkerställa att våra produkter följer föreskrifter och lagar samt arbete för att garantera att våra produkter är säkra och pålitliga.

General Data Protection Regulation (GDPR), i Sverige kallad Dataskyddsförordningen, är en EU-förordning som träder i kraft 25 maj 2018. Den ersätter då Personuppgiftslagen (PUL) och innebär flera förändringar i hur personuppgifter får hanteras och lagras.

För att uppfylla kraven i förordningen har Autonik gjort ett omfattande förberedelsearbete. Har ni några funderingar kring Dataskyddsförordningen och Autoniks produkter så tveka inte att höra av er till oss på kontakt@autonik.se.

Läs mer i vårt informationsblad om Autoniks arbete med GDPR.