Autonik AB har nu udviklet funktionalitet til understøttelse af den såkaldte “trekants-rekvirering”

medcomlogo

 

 

 

 

Læs mere om projekterne her: MedCom delprojekt 2+4 projekterne.

 

Projektet er blevet implementeret i et tæt samarbejde med medarbejdere i de Klinisk Mikrobiologisk afdelinger (KMA) på Herlev og Hvidovre Hospital.

Baggrunden for projektet er, at stadig flere undersøgelser rekvireres via et laboratoriums rekvisitionssystem, men analyseres af et andet laboratorium. En central prøvemodtagelse på et laboratorium modtager prøverne og distribuerer dem til de såkaldte “Service-laboratorier”, som herefter behandler/analyserer prøverne og sender resultaterne enten direkte til den oprindelige rekvirent eller tilbage til det laboratorium, som videresendte rekvisitionen.

Eksempler på dette er rekvisitioner på en række prøvetyper, som oprettes i enten Klinisk kemisk afdelings system (fx Labka-II), hos  KPLL eller via WebReq. For at forenkle rekvireringsprocessen for rekvirenten sendes disse rekvisitioner til den centrale prøvemodtagelse på Hvidovre Hospitals KMA og distribueres herefter til hhv Herlev, Rigshospitalet eller Statens Serum institut.
I wwLab styres dette workflow via det såkaldte tjenestesortiment, som gør det muligt at oprette tjenester, som er såkaldte “service-lab tjenester”. Disse tjenester indeholder information om prøvemodtagelse, som gør det muligt automatisk at oprette en ny rekvisition på baggrund af den indkomne elektroniske rekvisition og sende den videre til den rigtige modtager. Efter indførelse af de såkaldte NPN-numre (MedCom, Nationalt Prøve Nummer), er det ikke nødvendigt at omnummerere prøverne, og svar vil kunne modtages igen og kobles til den oprindelige rekvisition på baggrund af dette nummer.

I wwLab er det desuden muligt for bioanalytikerne at rekvirere udvalgte undersøgelser på servicelaboratorierne når de er i gang med laboratoriearbejdet på en prøve, som fx skal sendes videre til Statens Seruminstitut for typning.

I nærmeste fremtid vil løsningen blive implementeret på KMA Aalborg (Region-Nord).