Autonik AB har blivit förvärvade av Mylab Oy, som är Finlands ledande leverantör av laboratorieinformationssystem för hälso- och sjukvård.
Vi på Autonik kommer att fortsätta vår verksamhet som vanligt och även fortsatt erbjuda våra produkter till våra kunder, men nu som dotterbolag till Mylab.

Samarbetet innebär fantastiska möjligheter för båda företagen att utbyta kunskaper och erfarenheter, vilket i förlängningen kommer att vara till stor nytta för våra gemensamma kunder.

Läs mer här!