wwLab

wwLab – integration – automatisering

wwLab® er nu i drift hos flertallet af vore kunder. Vores kunder har i det seneste år fokuseret mere og mere på automatisering og integration, både indenfor laboratoriets vægge og ud imod forskellige typer af registre og overvågningssystemer. Nogle eksempler på detta er:

 • Nye instrumentintegrationer: Hologic Gen-Probe Panther, Roche Cobas 4800, Stratec Aurora, Thermo Scientific Phadia, Cepheid GeneXpert, Applied Biosystems 7500
 • Integration til automatiserede dyrkningssystemer (se nedenfor)
 • Integration til bloddyrkningss-systemer udenfor laboratoriet
 • Rapportering til “infektionsverktyget”, “svenska biobanksregistret”, “svenska intensivvårdsregistret”

For at kunne håndtere den stadigt mere “opkoblede” og integrerede virksomhed, tilbyder vi nu i wwLab® en helt ny overvågningsfunktion, som giver mulighed for at overskue alle integrationer via et enkelt og kraftfuldt kontrolpanel.

Automatiserede dyrkningssystemer er nu virkeligheden for mange af vore wwLab®kunder.

Hovedparten af laboratorier anvender idag udsåningsrotter, og Klinisk Mikrobiologi i Hvidovre, Region Hovedstaden, i Danmark var de første i Skandinavien, som begyndte at køre fuldskala automatiseringsløsning fra BD Kiestra i 2012.

kiestra-wwlab

Herefter er Klinisk Mikrobiologi, Karolinska sjukhuset, fulgt efter og for nyligt har Klinisk Mikrobiologi i Herlev, Region Hovedstaden, i Danmark installeret sit system.

wwLab® er effektivt integreret med Kiestra-server hvad gælder prøvemodtagelse, prøvebehandling og resultatoverførsel, og der er fuld skærmsynkronisering mellem systemerne via arbejdsstationerne.

 

wwLab® i store installationer

Muligheden for at integrere flera laboratorier, uanset disciplin, i samme wwLab®-system udnyttes af mange af vore kunder. Dette giver et antal økonomiske og arbejdsmæssige fordele fx. mere fuldstændig mikrobiologisk patientoversigt og smidige samarbejdsmuligheter. I Region Hovedstaden i Danmark håndteres idag størstedelen af den mikrobiologiske laboratorie- virksomhed i wwLab®  (Hospitalerne i Herlevs, Hillerød og Hvidovre, samt snart også Bornholm).

 

wwLab® er i drift på

 • Klinisk Mikrobiologi Malmö och Lund, Klinisk Immunologi Lund samt Reproduktionsmedicinskt centrum Skåne
 • Klinisk Mikrobiologi Halland
 • Klinisk Mikrobiologi Hvidovre, Danmark
 • Klinisk Mikrobiologi Herlev, Danmark
 • Klinisk Mikrobiologi Huddinge och Solna, Karolinska Universitetslaboratoriet
 • Klinisk Mikrobiologi Aalborg, Danmark
 • Klinisk Mikrobiologi Växjö
 • Klinisk Mikrobiologi Karlskrona
 • Klinisk Mikrobiologi Borås

wwLab® planlagt driftsætning i 2014

 • Klinisk Mikrobiologi NÄL

MedCom 2+4 i drift

Autonik AB har nu udviklet funktionalitet til understøttelse af den såkaldte “trekants-rekvirering”

medcomlogo

 

 

 

 

Læs mere om projekterne her: MedCom delprojekt 2+4 projekterne.

 

Projektet er blevet implementeret i et tæt samarbejde med medarbejdere i de Klinisk Mikrobiologisk afdelinger (KMA) på Herlev og Hvidovre Hospital.

Baggrunden for projektet er, at stadig flere undersøgelser rekvireres via et laboratoriums rekvisitionssystem, men analyseres af et andet laboratorium. En central prøvemodtagelse på et laboratorium modtager prøverne og distribuerer dem til de såkaldte “Service-laboratorier”, som herefter behandler/analyserer prøverne og sender resultaterne enten direkte til den oprindelige rekvirent eller tilbage til det laboratorium, som videresendte rekvisitionen.

Eksempler på dette er rekvisitioner på en række prøvetyper, som oprettes i enten Klinisk kemisk afdelings system (fx Labka-II), hos  KPLL eller via WebReq. For at forenkle rekvireringsprocessen for rekvirenten sendes disse rekvisitioner til den centrale prøvemodtagelse på Hvidovre Hospitals KMA og distribueres herefter til hhv Herlev, Rigshospitalet eller Statens Serum institut.
I wwLab styres dette workflow via det såkaldte tjenestesortiment, som gør det muligt at oprette tjenester, som er såkaldte “service-lab tjenester”. Disse tjenester indeholder information om prøvemodtagelse, som gør det muligt automatisk at oprette en ny rekvisition på baggrund af den indkomne elektroniske rekvisition og sende den videre til den rigtige modtager. Efter indførelse af de såkaldte NPN-numre (MedCom, Nationalt Prøve Nummer), er det ikke nødvendigt at omnummerere prøverne, og svar vil kunne modtages igen og kobles til den oprindelige rekvisition på baggrund af dette nummer.

I wwLab er det desuden muligt for bioanalytikerne at rekvirere udvalgte undersøgelser på servicelaboratorierne når de er i gang med laboratoriearbejdet på en prøve, som fx skal sendes videre til Statens Seruminstitut for typning.

I nærmeste fremtid vil løsningen blive implementeret på KMA Aalborg (Region-Nord).