Välkommen till Autonik AB

Autonik AB har under många år varit en ledande leverantör av system för klinisk mikrobiologi till laboratorium i Skandinavien.

wwLab/ADBakt är det mest utbredda LIS-systemet för mikrobiologi i Sverige.

WWBakt är en portal för det mikrobiologiska laboratoriets kunder.

wwLabⓇ är ett browserbaserat webbgränssnitt till ADBakt.

wwlablogo

wwLab bygger på samma databas som ADBakt och WWBakt, och kan därför sömlöst integreras i laboratoriet. Användare av ADBakt, WWBakt och wwLabⓇ kan arbeta sida vid sida, och det är möjligt att skifta mellan wwLabⓇ och WWbakt i samma inloggning.

 

wwLab bygger på kärnfunktionaliteten i ADBakt, och den grundläggande funktionaliteten och databasen är därför robust, beprövad och driftsäker. Alla användarfunktioner i wwLabⓇ är däremot nyutvecklade med fokus på optimering av användarupplevelsen.